PHOTOS: Witches Market around courthouse in Hamilton